Stichting Kinderen in beeld

Volg ons op Facebook

Overzicht Activiteiten

Individuele ondersteuning door middel van counseling

Door het doen van creatieve activiteiten met de kinderen merk je, dat sommige kinderen, gezien hun traumatisch verleden, extra steun kunnen gebruiken in hun ontwikkeling naar meer welzijn en levensvreugde.
Extra individuele steun kan geboden worden door een vrijwilliger, die met het kind praat en/of creatieve activiteiten doet.
De Stichting Kinderen in Beeld biedt deskundigheidsbevordering aan professionele vrijwilligers in Nepal en Nederland, die zich willen inzetten om een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen te leveren door middel van gesprekken en het doen van creatieve activiteiten (counseling). 

Opstellingen

Deze werkvorm komt voort uit Familieopstellingen, ontwikkeld door Bert Hellinger (Duitsland 1925).
Er zijn veel vormen van Familieopstellingen: o.a. tafelopstellingen. Tafelopstellingen zijn gemakkelijk toepasbaar aangezien de werkwijze één op één is.
De vrijwilliger wordt bij de deskundigheids-bevordering ruimte geboden om te ontdekken welke methodes hem/haar het beste liggen.

Tekensessies

De oprichter van de Stichting Anja Brasser, heeft sinds 2011 ervaring met creatieve activiteiten met weeskinderen in Nepal; dit gebeurt als groepsactiviteit en daar waar nodig ook individueel.
Vaak is er geen tolk ter beschikking, de kinderen verstaan wel een beetje Engels waardoor basale opdrachten zoals: "teken jezelf als je het leven leidt wat je graag wilt" mogelijk zijn.
Door Nepalese vrijwilligers via deskundigheidsbevordering methodische handvatten te geven kunnen zij de kinderen in eigen taal en vanuit eigen cultuur benaderen en ondersteunen.
Het tekenen kan leiden tot ondersteuning d.m.v. gesprekken. Verder worden de kinderen via wedstrijden gestimuleerd hun emoties in hun tekeningen, muziek en spel te uiten. 

Zelfvertrouwen vergroten

Door de ervaring in de praktijk heeft Anja ondervonden dat enkele belangrijke thema's in de ondersteuning van de kinderen spelen: tekort aan zelf vertrouwen of geloof in zichzelf, emotionele en fysieke verwaarlozing, omgaan met pesten en gemis aan familie. Doordat de meeste kinderen uit een achterstandssituatie komen wordt in de opvoeding in het algemeen de nadruk gelegd op rationele ontwikkeling en daardoor blijft er minder ruimte over om te voelen; daarom wil Stichting Kinderen in Beeld juist dat gevoelsmatige stuk aanraken met het aanbieden van creatieve activiteiten in ruime zin aan de kinderen.


Door de ervaring in de praktijk heeft Anja ondervonden dat enkele belangrijke thema's in de ondersteuning van de kinderen spelen: tekort aan zelf vertrouwen of geloof in zichzelf, emotionele en fysieke verwaarlozing, omgaan met pesten en gemis aan familie. Doordat de meeste kinderen uit een achterstandssituatie komen wordt in de opvoeding in het algemeen de nadruk gelegd op rationele ontwikkeling en daardoor blijft er minder ruimte over om te voelen; daarom wil Stichting Kinderen in Beeld juist dat gevoelsmatige stuk aanraken met het aanbieden van creatieve activiteiten in ruime zin aan de kinderen.

Er wordt individueel en in groepen gewerkt met de kinderen en door bevestiging van de begeleider worden de kinderen gestimuleerd in hun creatieve ontwikkeling wat weer resulteert in het vergroten van hun zelfvertrouwen.Er kan uit een scala van creatieve activiteiten gekozen worden zoals dans, yoga, theater, muziek, zang, tekenen, handarbeid etc.

Werken met kinderen van vluchtelingen en kwetsbare kinderen

Het werk van de stichting zal voor een groot deel in Nepal plaats vinden. Maar we vinden het erg belangrijk dat we tevens dichter bij huis hulp bieden aan kwetsbare kinderen en vluchtelingenkinderen. De activiteiten die we in Nepal aanbieden kunnen ook in Nederland plaatsvinden. Vraag naar de mogelijkheden en neem contact met ons op. U kunt ons steunen bij dit werk.

Foto impressie reis  Nepal maart -april 2023 © Kinderen in Beeld