Stichting Kinderen in beeld is in september 2022 opgericht om ondersteuning van met name kansarme kinderen in Nepal aan te bieden. Het plan is dat de Stichting in Nederland via vrijwilligers ook creatieve activiteiten gaat aanbieden aan asielzoekers- en vluchtelingen kinderen en aan kinderen uit sociaal minima.

Het doel van de Stichting is om kwetsbare kinderen en jongeren in o.a. Nepal, hulp en ondersteuning te bieden zodat de kwaliteit van leven, hun levensvreugde en welzijn toeneemt.

De professionals van de Stichting Kinderen in Beeld werken in Nepal in een aantal scholen en weeshuizen. Ze doen dit op vrijwillige basis. Er is geld nodig om de creatieve ondersteuningsprojecten voor deze kinderen te faciliteren. Tekenmateriaal-materiaal voor tafelopstellingen-lokalen-.opleidingskosten-laptops voor mensen in opleiding-lesmateriaal-reiskosten. Verder worden incidenteel noodzakelijke goederen zoals kleding, schoenen, schoolmateriaal etc. gedoneerd. Met hulp van donateurs en subsidies kunnen we deze kansarme kinderen met creatieve activiteiten iets extra's geven en tevens ervoor zorgen dat ze professionele steun krijgen van mensen die dicht bij hen staan.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door om niet: - creatieve activiteiten; - en deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers te bieden ten behoeve van de doelgroepen.ONS TEAM en bestuur

Vacature
secretarisBert Twuijver
penningmeester


Tekst volgtWAT NU?

Steun onze missie