Tekensessies


Groepstekeningen

Het kan verbindend werken om kleine groepen kinderen (3 á 4) een gemeenschappelijke tekening te laten maken; je kunt ze uit verschillende onderwerpen laten kiezen. Naast het plezier dat de kinderen hierbij beleven kan brengt dit door de interactie meer verbinding brengen tussen de kinderen.

In een groepstekening kun je heel mooi zien hoe kinderen samenwerken. Je kunt dat via thema's doen en ze daar uit laten kiezen: zoals een feest, het festival, een verjaardag, samen naar school, samen aan het eten...etc.Tekenwedstrijden zijn ook populair bij de kinderen in Nepal
De Stichting organiseert daarom ook tekenwedstrijden om de kinderen enthousiast te maken om iets op papier te zetten. Als ze er iets mee kunnen winnen is de animo groter en doen ze extra hun best. Het wedstrijdelement daagt hen uit en ze zijn apetrots als ze winnen. 


Individuele tekeningen

Indien tijdens een individueel gesprek blijkt dat een kind zich moeilijk kan uiten is het vaak ondersteunend om het kind te vragen een tekening te maken over hoe het zich voelt en waarmee het bezig is.

Door middel van individueel werk kun je contact maken met de behoefte van het kind en aandacht geven aan datgene wat het kind nodig heeft.


 Bikas & Harima


Tekenwedstrijden

Anja organiseert tekenwedstrijden om de kinderen enthousiast te maken om iets op papier te zetten. Als ze er iets mee kunnen winnen is de animo groter en doen ze extra hun best. Het wedstrijdelement daagt hen uit en ze zijn zo trots als ze winnen. 

Tekenen met een opdracht

Soms krijgen de kinderen een opdracht bij het tekenen. Bijvoorbeeld: teken jezelf in de jungle. Welke dieren helpen je. Welke geven je kracht. Wat is je voedsel? De jungle is natuurlijk ook de onbewuste kracht in ons zelf (Jung).