Zelfvertrouwen

De Stichting Kinderen in Beeld biedt de vrijwilligers door middel van deskundigheidsbevordering handvatten hoe het welbevinden en zelfvertrouwen bij de kinderen kunnen vergroten.

Zelfvertrouwen kan op velerlei wijzen gestimuleerd worden: beweging (yoga, sport, behendigheidsoefeningen) en door inzet van allerlei creatieve vormen.

Oefenen zelfvertrouwen