Bikas & Harima

Op de school heeft Anja veel met kinderen individueel gewerkt. Zoals Bikas die zichzelf tekende met zijn vader en de vrachtauto die hij bezat.
Harima heb ik gevraagd zichzelf te tekenen binnen haar gezin. Haar moeder was ziek en gebruikte medicijnen voor haar ziekte. We zijn op huisbezoek geweest om te achterhalen waarom ze niet naar school kwam. Het bleek door de ziekte van haar moeder te komen. Ze moest thuis voor het huishouden en de andere kinderen zorgen. Ze tekende zichzelf naast haar vader.