Nepal maart-april 2023 Duhabi Children Home

16-03-2023

16 tot en met 20 maart 2023

Anja komt als sinds 2011 in het weeshuis Duhabi Children Home via de stichting Kinderhuis Nepal. Nu ze werkt voor haar eigen Stichting Kinderen in Beeld wilde ze graag weer terug om iets voor de 27 kinderen die er nu verblijven te kunnen betekenen. Het is heftig om te zien hoe hele kleine kinderen van 2 á 3 jaar al wees zijn en opgenomen in dit weeshuis. Ook in Duhabi heeft Covid flink huisgehouden. Een huisarts heeft men hier niet. Men gaat naar het ziekenhuis als men ziek is. Overal moet voor betaald worden. Bij de apotheek kun je vaak wel medicatie krijgen als je weet wat er aan de hand is.

Het bestuur van Kinderhuis Nepal in Nederland, de belangrijkste sponsor van The Duhabi Children Home wilde niet, dat Stichting Kinderen in Beeld creatieve activiteiten in 'hun' weeshuis organiseerde aangezien dat volgens dat bestuur, de transparantie ondermijnde.

Na een gesprek met enkele mensen van het lokale bestuur hebben we toch het een en ander kunnen organiseren. Hoewel we geen toestemming hadden om binnen te komen (we logeerden in een hotel in de buurt) hebben we toch een deel van ons programma kunnen uitvoeren door activiteiten op uitnodiging elders te organiseren.

We waren blij toch de tekenactiviteiten met prijzen voor alle kinderen te kunnen doen. En Oscar kon al een begin maken met het onderzoeken van welke jongens en meisjes gitaar wilden leren spelen. Later hebben we ook nog Anja's verjaardag kunnen vieren.

Helaas is het niet gelukt om tekenlessen en gitaarlessen te implementeren in dit weeshuis. De voorzitter van Kinderhuis Nepal in Nederland heeft aan Oscar Römer toegezegd dat die lessen gegeven mochten worden. Oscar heeft daarvoor € 500,- gedoneerd aan Duhabi Children Home maar een concrete invulling is er nog niet. Op de terugweg was het helaas onmogelijk daar verder vorm aan te kunnen geven.

We hopen dat het op een ander moment wel mogelijk is.